Biblioteca Popular "Tanino"

DATOS

📌 Rivadavia s/n, La Gallareta

📞 03483-496125

✉️ bptanino@gmail.com

🌐

Biblioteca Popular «Tanino»
La Gallareta – Departamento Vera
Fundación:  23 de mayo de 1995

Scroll to top